Mb 5158 xã Quảng Ninh bán nhanh mặt tiền quốc lộ 1A

  • 4 Lượt xem
  • Cập nhật mới nhất 4 tuần trước
0961750444 đăng 4 tuần trước

🍦🍦🍦 Mặt bằng 5158 xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương đang chuẩn bị ra bảng hàng đợt 1. Hứa hẹn sẽ trắng bảng hàng vào ngày ra mắt. 🍧 Độc quyền tất cả các lô mặt tiền quốc lộ 1A kinh doanh buôn bán rất thuận lợi. 🍨 Quy hoạch tiện ích phục vụ dân cư trong khu đô thị và khu vực, là điểm nhấn của xã 🧁 Hướng tới sự phát triển của thị trấn Tân Phong và sát nhập vào thị trấn trong thời gian sắp tới. 🍭🍭 Đầu tư đón đầu để gia tăng lợi nhuận. Liên hệ phòng kinh doanh : 0961750444 ( Mr.Thuận)

0961750444 đăng 4 tuần trước

🍦🍦🍦 Mặt bằng 5158 xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương đang chuẩn bị ra bảng hàng đợt 1. Hứa hẹn sẽ trắng bảng hàng vào ngày ra mắt. 🍧 Độc quyền tất cả các lô mặt tiền quốc lộ 1A kinh doanh buôn bán rất thuận lợi. 🍨 Quy hoạch tiện ích phục vụ dân cư trong khu đô thị và khu vực, là điểm nhấn của xã 🧁 Hướng tới sự phát triển của thị trấn Tân Phong và sát nhập vào thị trấn trong thời gian sắp tới. 🍭🍭 Đầu tư đón đầu để gia tăng lợi nhuận. Liên hệ phòng kinh doanh : 0961750444 ( Mr.Thuận)

Close